Bão Damrey vào Khánh Hòa – Phú Yên, nhiều người mất tích 3 người chết, loạt nhà bị tốc mái…